Seniorudvalgets årsberetning for 2018

Beretning

Første halvdel af gymnastiksæsonen er forløbet tilfredsstillende, der var en enkelt gang, vi ikke kunne bruge hallen p.g.a. reparation af gulvet. I december var hallen også lovet ud til volleyballholdet, der skulle træne på den ene bane, men det gik uden problemer for begge hold.
Deltagerantallet er igen steget, vi er nu 61 medlemmer.

Afdelingen har i årets løb deltaget i flere arrangementer, nemlig Lady Walk, Bike and Run og Mandehørm.

I april måned var vi 30 medlemmer, der holdt afslutningsfest i vores klubhus med frokost og sædvanen tro hyggeligt samvær.
Den 10. december holdt vi julefrokost i klubhuset med 30 deltagere, der blev julet med underholdning, sang og pakkespil og en dejlig julefrokost. Vi samlede igen dåseringene sammen, det er der også mange, der har gjort i årets løb, det er blevet til 500 gram ialt, det svarer til 3.000 dåseringe – godt gået, det går jo til et godt formål.

I år er der Run og Bike den 23. maj og Lady Walk den 27. maj. Hvis der er nogen, der vil være frivillige til afviklingen af Bike og Run, kan man melde sig til hos Anni eller skrive sig på listen, som hænger i vores klubhus.
Mandehørm bliver i år afholdt den 21. september.

Udvalget

Her er vi med

Besøgstæller

Besøg siden den: 17-01-2019
Total: 033297
Dagligt: 89

2 online