Generalforsamling torsdag den 30. marts 2023 kl 19

Kl. 18 er der spisning (forloren skilpadde) for tilmeldte.

Tilmelding til spisning senest d. 22/3-23 til Peder 4078 4443 eller til Inga 2696 4330

Dagsordenen:

1. Godkendelse af stemmeberettigede.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning fra bestyrelse og udvalg.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg i henhold til § 9
9. Evt.

På valg er følgende:
Kasserer Inga Lunde
Bestyrelsesmedlem Annie Olesen
Bestyrelsessuppleant Jens Timmerman
Revisor Torben Enevoldsen

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes tilformanden skriftligt senest 14 dage før mødets afholdelse. Dagsorden, forslag og regnskab skal være tilgængelig i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

 

Nyhedsmail udsendes den første i hver måned.

Her er vi med

Besøgstæller

Besøg siden den: 17-01-2019
Total: 177814
Dagligt: 116

2 online